On Sale At lionofjudahsa.org!

Samurai Edo


Japanese Edo Period Menpo Samurai Armor Mask Authentic

$202.50


Japan Antique Edo Busho samurai doll yoroi Kabuto tsuba koshirae gyoku katana 1

$17.50


EDO【 japanese samurai armor】yoroi kabuto menpo

$565.00


EDO【 japanese samurai red armor】yoroi kabuto menpo

$710.00


EDO antique【japanese samurai Eboshi nari Kabuto ARMOR】yoroi kabuto menpo

$338.00


Japan Antique Edo Dragon maetate Kabuto yoroi koshirae Armor tsuba Busho samurai

$385.00


Edo Period Jingasa Samurai Headware

$279.00


Antique Edo Period Samurai Yoroi Armor Cuirass Do/Dou

$975.00


Japan Antique Edo Busho samurai doll yoroi Kabuto tsuba koshirae gyoku katana 2

$17.10


Japan Antique Edo Mino kabuto hat yoroi armor katana samurai busho tsuba battle

$79.00


(ID-39) Iron TETTUPOUTAI JINGASA of SAMURAI Edo

$230.00


(ID-24) Old HORAGAI (Conch) of SAMURAI Edo

$399.00


(IC-97) JINGASA of SAMURAI Edo

$299.00


EDO SAMURAI ARMOR HAIDATE YOROI BUGU 22" X 20" - 1 KG

$198.00


(ID-38) High Grade JINGASA of SAMURAI Edo

$450.00


(IC-51) ABUMI of "SHIMAZU family KAMON" SAMURAI BAGU Edo

$199.00


762 Japanese Samurai Edo Antique Sunamoguri ryu zu Excellent Daito tsuba

$42.00


778 Japanese Samurai Edo Antique Umeki zu Ware kogai & Kaizukushi zu kozuka set

$53.00


Samurai Armor Yoroi Gusoku Tutsu Kote gauntlet , Edo period, G33

$550.00


Rare Samurai Kusari Katabira armored shirt, Edo,18 -19th century S35

$800.00


772 Japanese Samurai Edo Antique Katahori Ryu zu Excellent Daito pair menuki

$39.90


711 Japanese Samurai Edo Antique Takahori Umeki & Ryu zu Nice pair Fuchi Kashira

$53.00


Antique Japanese Samurai Armor & Box Edo Period 19th century 48" high

$3,900.00


SAMURAI ARMOR EDO PERIOD THE REAL DEAL VIEW THE VIDEO

$300.00


Mon, or crests. For samurai kabuto, yoroi, kachu, armor (Edo item)

$280.00


Japan Antique Edo Mizoguchi Maetate Kabuto tsuba koshirae Armor yoroi Samurai

$100.00


!!兜samurai helmet▲tetsu sabiji62ken akoda suji kabuto▲Edo period▲sengoku

$4,400.00


SALE!!兜samurai helmet▲tetsu urushi62ken suji kabuto▲Edo period▲honka▲beauty item

$3,500.00


Japan Antique Edo moon Maetate Kabuto tsuba koshirae Armor yoroi Sendai samurai

$170.00


Japan Antique Edo Decoration yoroi parts battle flag kabuto Samurai Armor gold

$400.00


SALE!!兜samurai helmet▲tetsu sabiji32ken suji kabuto▲Edo period▲honka▲beauty item

$2,200.00


(IC-95) High Grade JINGASA of SAMURAI Edo

$490.00


Japan Antique Edo Suji kaji kabuto yoroi armor katana samurai busho tsuba gold

$147.50


Japan Antique Edo Wakidate kabuto maetate yoroi armor katana samurai busho iron

$1,300.00


Japan Antique Edo Gold KURA Horse saddle abumi yoroi samurai Armor busho Fan mon

$585.00